วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Proverbs

สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs)

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง          :     "Fine feather makes fine bird."
ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง             :      "All that glitter is not gold." 
เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม           :   " When in Rome do as Roman do." 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ       :        "Health is wealth." 
น้ำกลิ้งบนใบบอน                         :       "A rolling stone gathers no moss."
น้ำนิ่งย่อมไหลลึก                               :       "Still water runs deep." 
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก                           :        "Big fish eat little fish." 
ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ                   :        "A honey tongue, a heart of gall."
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                               :       "Constant dropping wears away the stone." 
เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก       :      "A friend in need is a friend in deed."
วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ              :      "Set the for to mind the geese."
หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น             :        "As you sow, so (shall)." 
อย่าชิงสุกก่อนห่าม                     :        "The rust cue, cue rust of way." 
 อย่าตีตนไปก่อนไข้                    :        "Exiting gold, golden exciting." 
อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้                     :         "Blood is thicker than water."
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น                 :        "Like father, like son."