วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

After checking through the above technique

              There are 2 sentences in this news. The first one ended at จังหวัดอุดรธานี. And the second sentence ended at ตามพระราชอัธยาศัย


          The author demonstrates his translation steps as follow:
The first sentence


1. Subject is พระบาทสมเด็จพระเจข้าอยู่หัว (HM the king)
2. Verb is พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ (granted)
3. Object is เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท (an audience)
4. Tense
(past tense)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น