วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

Royal Family News

Royal family News ข่าวในพระราชสำนัก
เข้าเฝ้าในหลวง

เวลา
17:30น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิชัย  ทัศนเศรษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดอุดรธานี รวม 39 คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเสาหลักเมือง เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ก่อนเชิญไปประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองอุดรธานี ในโอกาสนี้ นางบุญรัตน์  พันธ์หนอง และนายสุรชัย  ศักดิ์ศิริวุฒโฑ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ( เนื้อข่าวภาษาอังกฤษอยู่กรอบถัดไป)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น