วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

Sources which always referred

Sources which always referred
- a source said …. = แหล่งข่าวกล่าวว่า
- official/ authorities …. = เจ้าหน้าที่กล่าวว่า
- a reliable source said ….= แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้กล่าวว่า
- an informed source said …. = แหล่งข่าวที่รู้เรื่องดีกล่าวว่า
- an unconfirmed source said…. = แหล่งข่าวที่ไม่ยืนยันกล่าวว่า
- a diplomatic source said …. = แหล่งข่าวทางการทูติกล่าวว่า
- military source said …. = แหล่งข่าวทางการทหารกล่าวว่า
- unnamed source said …. = แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น