วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

Part 2 (in the same text ) Royal Family News

The second sentence

1. Subject is นางบุญรัตน์  พันธ์หนอง และนายสุรชัย  ศักดิ์ศิริวุฒโฑ (Mrs.Boonrat  Pannong & Mr. Surachai  Saksirivuddho)
2. Verb is ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (presented)
3. Object is เงิน (money)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น